Jestem socjologiem zainteresowanym  badaniami migracji do Polski oraz analizami szkolnictwa wyższego. Zajmuję się też popkulturą, analizami dyskursu oraz zawartości mediów.

Sprawdź moje najnowsze publikacje naukowe i zobacz, gdzie możesz je przeczytać.

Badania

Dowiedz się więcej o najważniejszych projektach badawczych, którymi kierowałem i w których uczestniczyłem.

Publikacje

Obecnie mieszkam w Rzeszowie, choć nie zawsze tak było. Wychowałem się w Białymstoku, długo mieszkałem w Krakowie i dość krótko w Albuquerque. Poniżej znajduje się kilka faktów na mój temat.

 

Wykształcenie

2006 – 2016, Uniwersytet Jagielloński

   2011-2016 – Instytut Socjologii, studia doktoranckie, doktor socjologii

   2012-2015 – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie “Society – Environment – Technologies”

   2009-2011 – Studium Pedagogiczne UJ, uprawnia pedagogiczne

   2006-2011 – Instytut Filozofii, studia jednolite magisterskie, kierunek: Filozofia, magister filozofii

2007 – 2012, Akademia Górnicza-Hutnicza w Krakowie

   2010-2012 – studia II stopnia, magister socjologii (spec. multimedia  komunikacja społeczna)

   2007-2010– studia I stopnia, licencjat socjologii

 

Doświadczenie zawodowe

2019-obecnie, Polska Akademia Nauk, Członek Komitetu Badań nad Migracjami

2016-obecnie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Adiunkt

Prowadzenie zajęć dydaktycznych (m.in. „Sociology”, „Podstawy komunikacji marketingowej”, „Metodologia badań społecznych”), realizacja badań edukacyjnych (losy absolwentów) oraz realizacja projektów naukowych.

2015-2016, Comarch SA, Copywriter i PR Manager

Tworzenie treści produktowych, opracowywanie scenariuszy filmowych, materiałów na strony WWW, prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych – Twitter, LinkedIn, Facebook (język angielski i polski)

2013-2014, University of New Mexico (Albuquerque, USA), Visiting Academic Colleague

Prowadzenie projektu badawczego nt. społecznej percepcji reklamy, zbieranie i analiza danych

2011-2012, Wydział Humanistyczny AGH, staż naukowo-dydaktyczny

Prowadzenie zajęć dydaktycznych: Elementy socjologii, Przygotowanie i realizacja projektu badawczego, Wstęp do kulturoznawstwa, Współczesne teorie socjologiczne

 

Jęzki obce

Angielski: C2

Francuski: B1

Rosyjski: A1

Słowacki: A1

 

Nagrody i stypendia

2020 Stypendium im. Mieczysława Bekkera (NAWA)

2019 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

2018 Nagroda Rektora i Kanclerza WSIiZ Rzeszów

2017 Nagroda Rektora i Kanclerza WSIiZ Rzeszów

2013-2014 Stypendium The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund

2013 Nagroda im. Floriana Znanieckiego przyznawana przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne

2013 Wyróżnienie w Konkursie „Diamenty AGH” (najlepsza teoretyczna praca dyplomowa obroniona w 2012 roku na Wydziale Humanistycznym)

2012-2015  Stypendium dla najlepszych doktorantów w ramach programu „Society-Environment-Technology”, Uniwersytet Jagielloński

2011-2016 Stypendium dla najlepszych doktorantów Instytutu Socjologii UJ

2011 Wyróżnienie w Konkursie „Diamenty AGH” (najlepsza teoretyczna praca dyplomowa obroniona w 2010 roku na Wydziale Humanistycznym)

2010-2012 Stypendium „Sapere Auso” Małopolskiej Fundacji Stypendialnej

2010 Tytuł Najlepszego Studenta Wydziału Humanistycznego AGH

2009-2012 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce

2008 Nagroda JM Rektora AGH za wyniki w nauce

2006 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku

2006 Finalista Olimpiady Filozoficznej