2019

Kamil Luczaj (2019) Foreign-born scholars in Central Europe: a planned strategy or a ‘dart throw’?, Journal of Higher Education Policy and Management, DOI: 10.1080/1360080X.2019.1682955.

 

Kamil Luczaj (2019) Analyzing Biographies of Foreign-born Academics in Slovakia: Why Highly Skilled Employees Decide to Choose A Peripheral Country, “Sociologia/Slovak Sociological Review” 3/2019.

Magdalena Hoły-Łuczaj, Kamil Łuczaj (2019) Nowe bohaterki medialnej rzeczywistości filmów dla dzieci, w: M. Bogunia-Borowska (red.), Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja, Kraków: WUJ.

2018

Janusz Mucha, Kamil Łuczaj (2018) Polska w świecie krążących umysłów. Zagraniczni pracownicy naukowo-dydaktyczni na uczelniach krakowskich (współautor: Janusz Mucha), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego .

Kamil Łuczaj (2018) Ku biograficznemu badaniu doświadczenia klasy ludowej. Krytyka metodologicznego podejścia Pierre'a Bourdieu, „Studia Socjologiczne” 2/2018, ss. 93-114.

Kamil Łuczaj (2018) Sytuacja estetyczna w świecie agencji reklamowych. Co socjologia reklamy może zaczerpnąć z estetyki i socjologii sztuki, „Pogranicze. Studia Społeczne” 34/2018: 63-84.

Kamil Luczaj, Janusz Mucha (2018)Why to employ foreign academics in Poland? Perspective of heads of university research teams (współautor: Janusz Mucha), “Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny” 3/2018: 115-222.

2020

 

Luczaj K., Bahna M. (2020). Explaining the Role of International Scholars in Semi-Peripheries. Evidence from Slovakia, „Studies in Higher Education 4: 706-722, DOI: 10.1080/03075079.2018.1550744.

 

Starsze publikacje - PBN, Academia.edu, Researchgate

2017

Kamil Luczaj, Magdalena Holy-Luczaj (2017) Those Who Help Us Understand Our Favourite Global TV Series in a Local Language. Qualitative Meta-Analysis of Research on Local Fansub Groups, „Babel – International Journal of Translation” 2/2017, ss. 153-173.

Janusz Mucha, Kamil Luczaj (2017) Developing the Academic Careers of Foreign Scholars in Poland: The Case of Krakow, (współautor: Janusz Mucha), Central and Eastern European Migration Review 2, s. 1–22, DOI: 10.17467/ceemr.2017.13

Janusz Mucha, Kamil Luczaj (2017) The Lives of Foreign Academics in Poland: Their Motivations and Adaptation in Krakow, a “Polish Silicon Valley”, „Nauka” 2: 57-84. 

Kamil Łuczaj (2017) Dobra komunikacja marketingowa w oczach pracowników polskich agencji reklamowych, „Marketing i Rynek” 2017, s. 27-37.

Małgorzata Bogunia-Borowska, Kamil Łuczaj (2017) Kompetencje medialne młodzieży w wieku gimnazjalnym – co i w jaki sposób można zbadać? , „Państwo i Społeczeństwo” 3, ss. 135-149.

Kamil Łuczaj, Magdalena Hoły-Łuczaj (2017) Pokemon to demon? Analiza dyskursu strachu przed grą Pokemon GO w polskim internecie, „Zeszyty Prasoznawcze”, 4/2017, s. 964-984.

Aleksandra Budzisz, Magdalena Hoły-Łuczaj, Kamil Łuczaj (2017) Kobieta FIT – seksualne uprzedmiotowienie czy odzyskana moc? Analiza na podstawie kobiecego aktu sportowego, „Kultura Popularna” 3: 104-119.

 

Kamil Łuczaj, Beata Bielska, Olga Kurek-Ochmańska, Janusz Mucha (2020) Osiadłe ptaki. Urodzeni za granicą pracownicy polskich instytucji akademickich, Kraków: Wydawnictwa AGH (w druku).

 

Łuczaj, K. (2020) Funkcja miasta w migracjach urodzonych za granicą pracowników akademickich. Przypadek Europy Środkowej, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2/2020, ss. 97-119.

 

 

Luczaj, K. (2020) Overworked and Underpaid: Why Foreign-Born Academics in Central Europe Cannot Focus on Innovative Research and Quality Teaching, Higher Education Policy, https://doi.org/10.1057/s41307-020-00191-0.